• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Звіт директора (завідувача) ДНЗ №5 "Сніжок"

Звіт директора (завідувача) ДНЗ №5 "Сніжок"

2018-11-02

Звіт директора (завідувача) ДНЗ №5 «Сніжок»

м. Конотоп, Сумської обл.

2017-2018 навчальний рік

1. Підсумки методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік:

- результати атестації 2018 року;

- творчі звіти педагогів;

- підсумки роботи творчої групи.

2. Аналіз захворюваності дітей по групам за I квартал.

3.Результативність освітньо-виховного процесу (аналіз рівня засвоєння знань, умінь і навичок дітей за 2017-2018 навчальний рік).

4.Робота щодо безпеки життєдіяльності дошкільників.

5.Питання організації літньої оздоровчої компанії.

Завершується 2017-2018 навчальний рік сьогодні на педраді ми зробимо певні підсумки роботи колективу закладу. Керуючись статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством України, хочу сказати що дошкільний навчальний заклад прожив ще один цікавий, насичений різною роботою з дітьми дошкільного віку навчальний рік.

На початку навчального року наказом за групами були закріплені вихователі та помічники вихователів, які підготували приміщення груп, розвивальне середовище, дидактичні посібники до плідної роботи з дітьми на протязі навчального року.

Кожен педагог ДНЗ був зорієнтований на удосконалення навчально-виховного процесу.

У 2017-2018 навчальному році методична робота в ДНЗ №5 «Сніжок» здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» листів МОНУ.

Діяльність методичного кабінету відбулася на принципах доступності, гуманізму, демократизму, системного підходу до науково-методичного забезпечення навчального-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості роботи з педагогічними кадрами, безперервність їх фахового вдосконалення.

Головною метою методичної роботи адміністрації закладу науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, підвищення рівня творчої діяльності педагогічних працівників з метою використання ефективних освітніх технологій в системі особистісно-орієнтованого навчання та створення умов рівного доступу. Основним завданням нашого колективу було і залишається виховання дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров’я та можливості реалізовувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього вироблена ціла оздоровча система:

- ранкова гімнастика;

- фізичні заняття;

- фізхвилинки;прогулянки;

- рухливі ігри;

- гурток з фізичної культури;

- танцювальний гурток.

Дошкільний навчальний заклад працює в тісному контакті з ЗОШ №7 ім. Г. Гуляницького. На протязі навчального року проводились різноманітні заходи:

- участь дітей на лінійках в школі;

- розваги;

- концерти;

- батьківські збори з педколективом школи;

- засідання вчителів та вихователів за круглим столом.

Знайомство колективу з принципом роботи нової української школи спонукало вихователів Орел С.М. та Глазкову А.С. при підготовці дітей до школи працювати за програмою «Впевнений старт». На сьогоднішній день проведена велика робота серед батьків, знайомство вихователів з методичними розробками за новою програмою.

З метою залучення родин до участі навчально-виховному процесі дошкільного закладу, у кожній групі обладнані куточки, які інформують про життя і діяльність дітей, проводяться виставки:

- дитячих робіт;

- фотографій;

- поробок.

При потребі батькам надається методична, психологічна література. На сайті ДНЗ систематично висвітлювалися новини дошкільного закладу, цікава інформація про життя дітей у «Сніжку», про проведені заходи та події. Діє сторінка на Facebook.

З метою виявлення та розвитку природних здібностей дітей, творчого мислення, забезпечення умов для їх саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності реалізації принципів демократизму, колегіальності, доброзичливості, переорієнтації з процесу навчання на розвиток особистості.

Предметом особливої уваги адміністрації в ДНЗ є становлення молодого вихователя. Досвідчені наставники Рязанцева Л.Ф., Сизон О.В., Бідненко В.Ж., Федоряка Н.Г., Борисенко І.М. завжди допомагали молодим колегам оволодіти професійними навичками, залучати до життя педагогічного колективу, орієнтували на використання сучасних методів і прийомів роботи з дітьми.

Молодий вихователь Собода Н.М. здобуває 2-у вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання в Глухівському державному університеті».

Педагоги постійно підвищували свій кваліфікаційний рівень та педагогічну майстерність шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, самоосвіти, участі у роботі методичних об’єднань і під час підготовки до атестації.

Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №936 від 06.10.2010 р., в 2017-2018 р. проведено чергову атестацію педагогів: Сизон О.В. - підтвердження 10 тарифного розряду, Рязанцева Л.Ф. - підтвердження 10 тарифного розряду, Лузан Н.М.- атестувалась вперше - «встановлення II кваліфікаційної категорії», Борисенко І.М. - позачергова атестація «встановлення вищої категорії», Бельмас І.С. - «встановлення II кваліфікаційної категорії». Кожен вихователь в закладі перед проходженням атестації проходить курси підвищення кваліфікації при СОІППО.

В ДНЗ надавались додаткові освітні послуги. Гуртки є варіативною частиною Базового компоненту дошкільної освіти. В цьому році на платній основі діяли гуртки англійської сови та хореографії. З гуртків на безоплатній основі слід виділити роботу спортивного гуртка під керівництвом Слєсар Н.В. Підсумком якого був показ пластичного балету в конкурсі «Перші кроки».

Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги.

Протягом навчального року здійснювались різні виду контролю:

- ведення документації;

- медико-педагогічний контроль;

- стан роботи з патріотичного виховання в старшій групі;

- організація харчування дітей;

- дотримання педагогами рухового режиму та якість проведення режимних моментів;

- оформлення в групах міні музеїв з народознавства;

- безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку;

- підготовка до занять та проведення занять вихователями ДНЗ;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог в закладі;

- дотримання режиму дня.

Згідно річного плану пройшло 4 педагогічні ради:

1. «Підсумки літньої оздоровчої кампанії. Підготовка до нового навчального року».

2. «Патріотичне виховання у контексті розвитку дошкільної освіти».

3. «Фізичне виховання дошкільників як необхідна умова повноцінного гармонійного розвитку та особистісного зростання кожної дитини».

4. «Аналіз здійснення навчально-виховного процесу у 2017-2018 навчальному році».

На педагогічних радах визначили напрямки подальшої роботи дошкільного навчального закладу, розглядали актуальні питання життя в ДНЗ, аналізували діяльність колективу, організовували виставки, презентації дидактичного матеріалу, конкурси. Протягом навчального року педагоги в ДНЗ були активними учасниками засідань міських методичних об’єднань, семінарів, приймали участь при проведенні майстер-класів з метою розвитку педагогічної майстерності.

Третій рік колектив працює над надзвичайною складною проблемою - це робота з учасниками АТО або як з травня названо ООС. Запрошені воїни, колектив, батьки, діти - це ті учасники, які об’єднуються в одне ціле. І як сказав Олександр Книжник після таких зустрічей розумієш «для чого ти там був».

Пріоритетним напрямком роботи є збереження здоров’я дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 540

Коментарi